Fastighetsmarknaden fortsätter att domineras av inhemska köpare, men utlänningarna har aldrig haft större betydelse än under andra halvåret i år.

Enligt uppgifter från Portugals centralbank i rapporten om finansiell stabilitet från november och som rapporterats av ECO, "stod utländska köpare för 11,7 % av värdet av bostadstransaktionerna i Portugal under de sammanlagda fyra kvartal som avslutades i juni". Detta värde kan jämföras med vikten av 8,9 % av de transaktioner som utfördes av utlänningar under föregående år.

Enligt Portugals centralbank uppgick affärerna på fastighetsmarknaden med utländska köpare till nästan 30 miljarder euro under andra kvartalet i år. År 2021, under samma period, var det under 25 miljarder euro.

Vem köper?

Bland de främsta utländska köparna av ARU-hus i Lissabon under det första halvåret finns fransmännen, som stod för 15 % av affärerna.

Under de senaste fem åren har dock de utlänningar som köpt flest bostäder i Lissabons ARU haft kinesiskt medborgarskap: enligt uppgifter från Confidencial Imobiliário har 1 371 fastigheter omsatts av kinesiska köpare sedan juni 2017, vilket motsvarar cirka 18 % av de totala bostäder som köpts av utlänningar under denna period. Först därefter dyker fransmännen upp, som under de senaste fem åren stod för transaktionen av 16 % av fastigheterna.

Uppblåsta priser

Banco de Portugal avslöjar att "bostadstransaktioner av icke-invånare har ökat betydligt under den senaste perioden, särskilt när det gäller köpare som är bosatta utanför Europeiska unionen". Och i och med denna ökade efterfrågan har även priset på fastigheter förändrats.

"Bostadsprisökningen har varit mer uttalad i regioner där vikten av utländska invånare är högre och andelen bostadstransaktioner som finansieras med inhemska krediter är lägre", säger tillsynsmyndigheten i november månads rapport om finansiell stabilitet.

Utlänningars köp av hus fortsätter att oftast ske med liten tillgång till bankkredit. "Bostadslån till utländska medborgare har ökat under den senaste perioden, men har fortfarande en liten vikt", avslöjar Bank of Portugal och anger också att det genomsnittliga transaktionsvärdet för utländska köpare är 95 % högre än för inhemska köpare.

Genomsnittliga priser

Bland dem som betalar mest för att köpa hus i Portugal finns köpare med skatterättslig hemvist utanför Europeiska unionen, där det genomsnittliga transaktionsvärdet under första halvåret i år var 414 000 euro, vilket är cirka 143 % högre än det genomsnittliga värdet av transaktioner med köpare som är bosatta i Portugal.

Fastighetstransaktioner med köpare med skatterättslig hemvist i andra EU-länder nådde enligt Portugals centralbank ett genomsnittligt värde på 265 000 euro, vilket är cirka 55 % högre än det genomsnittliga transaktionsvärdet för köpare med skatterättslig hemvist i Portugal.