Enligt definitiva uppgifter från 2021 års folkräkningar som offentliggjorts av det nationella statistikinstitutet(INE) har befolkningen med utländsk nationalitet ökat under det senaste decenniet i Portugal. Vid folkräkningen 2021 bodde 542 314 personer med annan nationalitet i landet, vilket motsvarar 5,2 % av den totala befolkningen, vilket är mer än de 3,7 % som noterades 2011.

Den största utländska befolkningsgruppen som bodde i Portugal var brasilianare, med 199 810 personer (cirka 36,8 %), följt av angolaner, med 31 556 personer (5,8 %), och kapverdier, med 27 144 personer (5 %).

INE lyfter också fram den"starka tillväxt som skett" i vissa utländska befolkningsgrupper, t.ex. nepalesiska medborgare, som gick från 959 personer 2011 till 13 224 personer 2021, och Bangladesh, från 853 personer 2011 till 9 150 personer 2021.

I folkräkningen 2021 konstaterades också att 1 608 094 portugiser som bodde utomlands återvände till Portugal, där de mest representativa ursprungsländerna var Frankrike (23,2 %), Angola (14 %), Schweiz (8,1 %), Brasilien (7,2 %), Moçambique (6,5 %) och Tyskland (6,3 %).

Äldre befolkning

År 2021 utgjorde den äldre befolkningen (65 år och äldre) 23,4 %, medan andelen ungdomar upp till 14 år endast var 12,9 %.

Åldersindexet - äldre personer per 100 ungdomar - ökade från 128 år 2011 till 182 år 2021.

"Det låga födelsetalet och den ökade livslängden som skett under de senaste decennierna återspeglas i ålderspyramiden som motsvarar 2021 års folkräkningar och som från 2011 till 2021 visar en minskning av basåldersgrupperna och en ökning i de mest avancerade åldrarna".

Enligt de slutliga uppgifterna har "hållbarheten och föryngringen av den aktiva befolkningen också försämrats" mellan 2011 och 2021.

Föryngringsindexet för den aktiva befolkningen år 2021 var 76, vilket innebär att av 100 personer som lämnar arbetsmarknaden kommer endast 76 in på arbetsmarknaden, betonade INE.

Detta värde var 94 år 2011, vilket redan är lägre än det värde som gör det möjligt att säkerställa ersättningen av befolkningen i arbetsför ålder, eftersom det anses att det finns en föryngring när värdet på detta index är över 100, förklarade institutet.