"Till dess att den portugisiska myndigheten för migration och asyl(APMA) och institutet för register och notarier(IRN) övertar behörigheten när det gäller att bevilja och förnya uppehållstillstånd (...) kommer det förenklade förfarandet för att pröva ansökningar om beviljande och förnyelse av uppehållstillstånd att fortsätta", står det i förslaget.

I åtgärden föreskrivs att för att utländska medborgare som är bosatta i Portugal även i fortsättningen ska ha tillgång till elektronisk identifiering för att få tillgång till digitala offentliga tjänster, måste möjligheten att teckna en digital mobil nyckel bibehållas hos SEF.