I ett uttalande säger fackförbundet, som representerar cirka 1 300 lärare, att den "exempellösa formen av kamp" är resultatet av en omröstning på bloggen ArLindo, där 1 720 personer stödde en strejk på obestämd tid.

Bland huvudkraven lyfter STOP fram "grundläggande frågor från det olösta förflutna" och förespråkar redan från början redovisning av all tjänstgöringstid, upphörande av lediga tjänster på femte och sjunde nivån och möjlighet till pensionering utan påföljd efter 36 års tjänstgöring.