Förslaget gör det möjligt att få ett slut på en skillnad i beskattningsområdet för dessa kapitalvinster i skattemyndigheterna, som redan har fördömts i en dom från Europeiska unionens domstol.

"Det är därför brådskande att göra de nödvändiga ändringarna i IRS-koden för att likställa det skattesystem som är tillämpligt, i fråga om IRS, på kapitalvinster från fastigheter som realiseras av icke-invånare, med det som för närvarande tillämpas på invånare, vilket sätter stopp för den diskriminering som har konstaterats mellan invånare och icke-invånare".

För närvarande beskattas invånare endast till 50 procent av kapitalvinsterna och de andra 50 procenten läggs till i deras vanliga inkomstskattedeklaration. Å andra sidan beskattas kapitalvinster vid försäljning av fastigheter av icke-invånare fullt ut, med en fast skattesats på 28 %.