I den godkända texten föreskrivs att hyran kan betalas i förskott, med ett skriftligt avtal, för en period på högst två månader.

BE motiverar förslaget med att man vill stoppa missbruket av de garantier som krävs av hyresgästerna för att de ska kunna ingå ett hyresavtal, och hänvisar till rapporter om att man i vissa fall kräver ett års hyra i förskott.

"Det belopp som krävs i förskottshyra gör det omöjligt för många människor att få tillträde till hyresmarknaden och är ett oproportionerligt krav som måste korrigeras genom att begränsa de belopp som kan krävas för att garantera genomförandet av ett hyresavtal".