När det gäller mervärdesskatt på cyklar ingår sänkningen av mervärdesskattesatsen i ett förslag till ändring av statsbudgeten för 2023(OE2023) som lagts fram av Livre och godkänts av ministrarna.

Även när det gäller mervärdesskatt godkändes ett förslag till ändring undertecknat av PS för att alla fisk- och blötdjurskonserver ska omfattas av en reducerad skattesats på 6 %.

Syftet är att harmonisera skattesatsen och börja placera konserverad fisk på listan över produkter med reducerad mervärdesskatt, även om den är tillsatt med andra ingredienser, så länge huvudingrediensen är fisk, och konserverade blötdjur - som för närvarande beskattas med 13 procent.

Den nya skattesatsen gäller för "konserverad fisk och blötdjur med ett innehåll av fisk eller skaldjur som överstiger 50 %, med undantag av rökt fisk, svärdfisk och stör, när de är torkade, saltade eller konserverade och beredda av rom (kaviar)".