Enligt det nationella statistikinstitutet(INE) var 1 608 094 portugiser bosatta i Portugal och bodde i ett annat land under en sammanhängande period på minst ett år år 2021.

Dessa före detta portugisiska emigranter återvände främst till de inre delarna av de norra och centrala regionerna och den autonoma regionen Madeira.

Det rör sig om portugiser som återvände till sitt ursprungsland efter att ha emigrerat till Frankrike (23,2 %), Angola (14,0 %), Schweiz (8,1 %), Brasilien (7,2 %), Moçambique (6,5 %) och Tyskland (6,3 %).