Enligt det nationella statistikinstitutet(INE) utmärker sig bland de regioner där hyrespriserna stigit mest Lissabons storstadsområde och den norra delen av landet, som under de senaste tio åren uppvisat en genomsnittlig årlig ökning av fastighetshyrorna på 4,13 % respektive 3,7 %.

Den autonoma regionen Azorerna är å andra sidan den region där hyrespriserna har ökat minst, med en genomsnittlig årlig ökning på 1,2 % mellan 2011 och 2021, vilket ligger nära den genomsnittliga inflationen under denna period på 0,8 %.

Resultaten från 2021 års folkräkning visar också att det är i Lissabons storstadsområde som värdet på hyrorna är högst (genomsnittligt månadsvärde på 403 euro) och att det också är den region som har den högsta andelen bostäder där hyrorna ligger över 1 000 euro.

Den motsatta extremen är Alentejo, där kostnaden för att hyra hus är lägre, med en genomsnittlig månadshyra på 261 euro.