Ändringen gäller den artikel i skattelagstiftningen som omfattar avdrag för hela eller delar av den mervärdesskatt som betalas på utgifter för restauranger, frisörer, verkstäder eller transportbiljetter.

Enligt den godkända texten ska ett belopp som motsvarar den totala mervärdesskatt som bärs av en hushållsmedlem och som framgår av fakturor som avser förvärv av prenumerationer på tidskrifter (tidningar och tidskrifter), inklusive digitala sådana, som beskattas med reducerad mervärdesskattesats, meddelas till skatte- och tullmyndigheten.

För närvarande är gränsen för utgifter som kräver fakturor i de olika verksamheter som omfattas fastställd till 250 euro.

I förslaget till PSD klargörs att detta avdrag omfattar prenumerationer på tidskrifter vars faktura utfärdas av företag med registrering av verksamhet (CAE) inom tidningsutgåvor och utgåvor av tidskrifter och andra tidskrifter.