Enligt det nationella statistikinstitutet(INE) motsvarar dessa siffror en ökning med 6,5 % jämfört med 2011.

Det året hade Braga 181 494 invånare, vilket innebär att det för närvarande har 11 830 fler.

Braga anses också vara den yngsta kommunen i landet och har 60 264 invånare i åldrarna noll till 29 år.