Jag hade verkligen inte hört talas om denna varelse - den - Den har korta lemmar, en mycket rund kropp, en jämn päls och ingen utvändig svans. Den liknar sin nära släkting, kaninen - men med korta, rundade öron och det gulligaste nallebjörnsutseendet. Den vuxna ili-pikan kan bli upp till 20 cm lång och väga upp till 205 gram och har flera små bruna fläckar på sin gråa päls. Den lever i klippiga områden - bland annat på bergstoppar och inlandsklippor i nordvästra Kina.

Den sällsynta kinesiska ilipikan är en däggdjursart i familjen Ochotonidae, vetenskapligt namn Ochotona iliensis, och upptäcktes första gången 1983 i Tianshanbergen i nordvästra Kina. Dessa bedårande nallebjörnslikare är så sällsynta att forskarna vet mycket lite om dem. Men de vet att de blir alltmer sällsynta, den exakta orsaken till att deras population minskar är relativt okänd, men forskarna tillskriver det klimatförändringar och låga populationstätheter.


Den är föremål för förmodligen världens längsta kurragömma - mer än 20 år efter upptäckten återupptäcktes den sällsynta ili pika sommaren 2014 av forskare uppe i bergen. Människor har bara sett det pälsbeklädda djuret en handfull gånger sedan det upptäcktes av en slump 1983. Faktum är att människor bara har sett 29 levande individer, och man vet inte mycket om djurets ekologi och beteende. Pikan kan vara på väg att förlora sin födotillgång på grund av konkurrens med betande boskap i vissa delar av sitt utbredningsområde, och den lider förmodligen också av luftföroreningar på grund av de ökande klimatförändringarna. Den verkar ha det svårt, eftersom ili-pikan liksom andra högt bosatta djur är känslig för förändringar i sin miljö. I och med minskningen av gräsmarkerna i Tianshanbergen har boskapsskötare varit tvungna att driva sina hjordar i högre bergskedjor, vilket har lockat till sig fler rovdjur till ilipikan, och förlusten av livsmiljöer har drivit arten till randen av utrotning.

Weidong Li, artens ursprungliga upptäckare och forskare vid Xinjiang Institute for Ecology and Geography, hade samlat en grupp frivilliga i Tianshanbergen för att leta efter ili pika, och teamet fick syn på sitt byte. En nyfiken ili pika dök upp ur en öppning i klippväggen och Li tog några bilder. Även om Li inte kunde hitta fler vid en andra resa till området i december 1983, var en tredje resa 1985 mer framgångsrik, och de ytterligare exemplaren gjorde det möjligt för akademins forskare att bekräfta att ili-pikan var ny för forskarna vid Kinas vetenskapsakademi - man trodde att det var en ny art.


Li var inte bekant med arten, och det var inte heller närliggande boskapsskötare. Enligt en uppskattning från 1990-talet uppgick populationen till mindre än 1 000 djur, och den minskar troligen - vilket gör dem mer sällsynta än den stora pandan. Man vet att de lever omkring sju år, och liksom andra pikaarter som finns i Nordamerika lever Ili-pikan på höga höjder - mellan 2 800 och 4 100 meter - och livnär sig huvudsakligen på gräs, örter och andra bergsväxter.

Liten och i trubbel

Eftersom man vet så lite om dem och deras antal har den kinesiska regeringen satt upp ili-pikan på sin lista över utrotningshotade arter.

Tyvärr pågår det få eller inga bevarandeinsatser för ilipika. Li säger att han hoppas kunna ändra på detta och använda återupptäckten av djuret för att skapa bevarandeområden för arten.

Hur kan någon tacka nej till ett sådant ansikte? Jag tror att någon företagsam uppfinnare skulle kunna dra nytta av dess sötma och tillverka gosedjur som säkert skulle samla in pengar till bevarandekostnader!


Author

Marilyn writes regularly for The Portugal News, and has lived in the Algarve for some years. A dog-lover, she has lived in Ireland, UK, Bermuda and the Isle of Man. 

Marilyn Sheridan