Denna son till en veteran, som föddes av hedniska föräldrar i det nuvarande Ungern och växte upp i Italien, tvingades vid 15 års ålder att tjänstgöra i armén. Martin blev en kristen katekumen och döptes när han var 18 år. Det sades att han levde mer som en munk än som en soldat. Vid 23 års ålder vägrade han en krigsbonus och sa till sin befälhavare: "Jag har tjänat dig som soldat, låt mig nu tjäna Kristus. Ge bonusen till dem som ska slåss. Men jag är Kristi soldat och det är inte lagligt för mig att slåss." Efter stora svårigheter blev han avskedad och gick till Hilary av Poitiers som lärjunge.

Han blev ordinerad till exorcist. Martin blev munk och bodde först i Milano och senare på en liten ö. När Hilary återfick sitt ämbete efter sin exil återvände Martin till Frankrike och grundade vad som kan ha varit det första franska klostret nära Poitiers. Han bodde där i tio år, bildade sina lärjungar och predikade på landsbygden.

Folket i Tours krävde att han skulle bli deras biskop. Martin drogs till staden av ett rus - en sjuk persons behov - och fördes till kyrkan, där han motvilligt lät sig vigas till biskop. Några av de vigande biskoparna ansåg att hans rufsiga utseende och ovårdade hår tydde på att han inte var tillräckligt värdig för ämbetet.

Högtidsdagen firas den 11 november.