Under 2018 flyttade 12,4 % av de stora företagen i Portugal (företag med 250 eller fler anställda) sina tjänster utomlands, medan endast 4,6 % av företagen med 50-99 anställda gjorde det och 8 % av företagen med 100-249 anställda.

Denna utveckling liknar den som sker i EU, där 9,2 % av de stora europeiska företagen flyttar sina tjänster utomlands. Endast 4 % av EU-företagen med 50-99 anställda har gjort det och 5 % av företagen med 100-249 anställda.

Å andra sidan kan man enligt uppgifter från Eurostat - baserade på information från Portugal, Nederländerna, Bulgarien, Danmark och Rumänien - konstatera att av de portugisiska företag som flyttade tjänster var det flest utländska företag (51,2 %) som ägde dem, medan nationella investerare stod för 48,8 %. Bland de övriga fyra analyserade länderna observeras denna trend även i Rumänien, med utländska investerare på 54,8 % och nationella investerare på 45,5 %.