Åtgärden är en del av Bryssels ansträngningar för att minska rökningen i EU, och man planerar att höja minimipunktskatten på cigaretter från 1,80 euro till 3,60 euro för varje paket med 20 cigaretter, vilket kommer att leda till en betydande prishöjning i de östeuropeiska länderna, där paketen säljs för mindre än 3 euro.

Det nya skattesystemet är dessutom avsett att anpassa beskattningen av nya tobaksprodukter, som t.ex. vapping och uppvärmd tobak, till de traditionella cigaretterna. Bryssels mål är att den starkaste vappingen ska ha en särskild skatt på minst 40 %, medan den svagaste ska ligga kvar på 20 %. Uppvärmd tobak kommer också att drabbas, med en skatt på 50 % eller en avgift på 91 euro för varje 1 000 sålda cigaretter med uppvärmd tobak, enligt Financial Times.

Alberto Alemanno, professor i europeisk rätt, betonar i ett tal till den brittiska tidningen att avsaknaden av en ram för punktskatt på upphettad tobak och vapping i EU "försvagar ansträngningarna att kontrollera tobaksbruket". I så fall kommer höjningen av punktskatten på cigaretter att ge medlemsstaterna ytterligare intäkter på 9,3 miljarder euro.