Enligt experterna är det osannolikt att en vinteranticyklon kommer att uppstå i år, men den kan ändå inträffa. En "antikyklon i Centraleuropa", närmare bestämt i den sibiriska regionen i Ryssland, kan leda till att en "kallare och torrare" luftström sprids till andra platser i Europa, till exempel Portugal, under den meteorologiska vintern (som börjar den 1 december).

Patrícia Gomes, tekniker med ansvar för prognoser vid Instituto Português do Mar e da Atmosfera(IPMA), förklarade situationen för Notícias ao Minuto och uppgav att detta inte alls är "onormalt" och att det kan medföra en kraftig temperatursänkning i flera europeiska länder, även om det är "norra Europa som kommer att drabbas mest" av detta fenomen, förklarade prognosmakaren.

Men trots att prognoserna varnar för denna möjlighet är det fortfarande inte möjligt att med säkerhet avgöra om temperaturen "i år kommer att sjunka mer än normalt", sade Patrícia Gomes.

IPMA:s prognoser för de kommande fyra veckorna pekar till och med på ett annat scenario. Med hänvisning till den senaste månadsprognosen från det meteorologiska institutet förutspås en "positiv anomali" när det gäller temperaturer - det vill säga värden "något över" vad som förväntas för den här tiden på året.

Även om man inte kan förutse konsekvenserna av denna antikyklon "för vinterns början" i Portugal, är sanningen den att "vintern är tre månader" och att det därför är bäst att vänta och se om denna luftström med "kallare och torrare" väder kommer att nå landet under de närmaste månaderna.