Enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet(INE) var den synliga arbetsproduktiviteten (mätt som det bruttoförädlingsvärde som genereras av varje personalenhet i arbete) under samma period 69,7 % högre än den som observerades i nationella företag och uppgick till 47 507 euro.

År 2021 fanns det 9 706 utländska företags filialer i Portugal (1,8 % fler än 2020).

År 2021 sysselsatte utländska filialer cirka 585 000 personer, vilket motsvarar 17,7 % av det totala antalet anställda i icke-finansiella företag. I genomsnitt sysselsatte varje filial 60 personer 2021, vilket är en mycket högre siffra än nationella företag (cirka sex personer).

Mellan 2010 och 2021 registrerade de utländska dotterbolagen i genomsnitt en synlig arbetsproduktivitet som var 18,3 tusen euro högre än genomsnittet för de nationella företagen, och den genomsnittliga månadslönen var alltid högre i de utländska dotterbolagen, i genomsnitt 396 euro högre än i de nationella företagen.