"Portugal kommer att ge ett extraordinärt bidrag till det omfattande stödpaketet, som är ett Nato-paket för icke-dödligt stöd och som därför också kommer att ägnas åt att återställa Ukrainas energikapacitet. Och i dag gav vi en indikation om att vi kommer att gå vidare med ett extraordinärt bidrag på en miljon euro", meddelade han.

João Gomes Cravinho talade till journalister i samband med Nordatlantiska rådets möte som samlar Natos utrikesministrar i parlamentets palats i Rumäniens huvudstad.

På frågan om Portugal kommer att hjälpa Ukraina med generatorer eller andra typer av material som kan bidra till att återställa landets energisystem och bekämpa vintern - som enligt Nato används av den ryske presidenten som ett "krigsvapen" - svarade Cravinho att denna möjlighet undersöks, men betonade att "det för närvarande råder en allmän brist på marknaden för generatorer på grund av den stora efterfrågan, just för att möta den förstörelse som Ryssland har orsakat".

"När det gäller det militära stödet är det konstant. Portugal ser ständigt över sina möjligheter och under hela kriget kommer vi säkert att förstärka vårt stöd", underströk han.