I ett uttalande förklarar IMT att denna "direkta kommunikation" med föraren kommer att ske via SMS, e-post och post. "Denna informationstjänst kommer i en första fas att genomföras för förare med lätt kategori (B)".

IMT förklarar att "den information som kommer att skickas kommer att anpassas till giltighetstiden för varje förares körkort och kommer att genomföras successivt under december månad".

För att klargöra frågor från förare har IMT släppt användbar information om tjänsten:

1. Jag har fått meddelande via SMS och post, vad ska jag göra?

"Fortsätt enligt de anvisningar som anges i meddelandet. Om du är osäker kan du använda det kontaktformulär som finns på IMT:s webbplats på följande adress. https://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Contacte-nos/Paginas/Contacte-nos.aspx eller ringa callcentret på +351 210 488 488 488."

2. Jag fick meddelandet via SMS, e-post eller post, men har redan förnyat mitt körkort, vad ska jag göra?

"Om du redan har förnyat ditt körkort ska du ignorera det mottagna meddelandet."

3. Jag har fått meddelandet via sms, e-post eller post, men jag har inte för avsikt att förnya mitt körkort, vad ska jag göra?

"Om du inte vill förnya ditt körkort behöver du inte göra något."

4. Befriar mottagandet av meddelandet från uppvisandet av ett läkarintyg?

"Det beror på förarens ålder. För förare som är 50 år eller yngre är det inte nödvändigt att visa upp ett läkarintyg. I de fall då det är nödvändigt utfärdas läkarintyget elektroniskt och överförs till IMT."

5. Hur går processen för förnyelse av körkort till?

"IMT skickar ett meddelande till föraren med information om körkortets status. Begäran om förnyelse av körkortet kan göras på följande sätt:

  • -Om det inte har gått mer än två år sedan giltighetstiden gick ut måste du lämna in begäran om förnyelse. För att förnya ditt körkort måste du gå till IMTOnline(www.imtonline.pt), Citizen's Shops, Citizen Spaces eller en IMT-partner (se platser på www.eportugal.pt );
  • -Om det har gått mer än två och mindre än fem år sedan giltighetstiden löper ut, måste du avlägga ett praktiskt körprov för att få ditt körkort förnyat. För att förlänga ditt körkort måste du gå till ett IMT-kontor.
  • -Om det har gått mer än fem och mindre än tio år sedan giltighetstiden löper ut, måste du för att förlänga giltighetstiden delta i utbildningskurser för att uppdatera dina kunskaper och avlägga ett praktiskt prov. För att förlänga körkortet måste du gå till ett IMT-kontor."


-6. Innehåller det meddelande som skickas av IMT en begäran om betalning av avgift?

"Nej, detta är en rent informativ tjänst. Betalning av avgifter för förlängning av körkortet sker endast efter kontakt via imtonline, partners eller IMT-skåpet."


Mer än 5 000 förare bötfälldes fram till den 2 november på grund av att körkortet hade löpt ut, enligt Jornal de Notícias, som citerar uppgifter frånNationella myndigheten för trafiksäkerhet.