Enligt den snabbestimat som publicerats av det nationella statistikinstitutet(INE) fortsatte övernattningarna att öka i oktober, efter att man i september noterat en ökning av antalet gäster med 41,1 % och av antalet övernattningar med 37,2 %.

I oktober bidrog den inre marknaden med 1,8 miljoner övernattningar (-2,7 %) och de externa marknaderna bidrog med totalt 4,9 miljoner (+37,3 %).

Jämfört med oktober 2019, före pandemin, ökade antalet övernattningar från invånare med 21 % och antalet övernattningar från icke-invånare med 1,5 %, varav den sistnämnda var den största ökningen jämfört med 2019.