Enligt nederländska nyheter: "I år diagnostiserade familjeläkare cirka 2 900 fall av skabb i veckan, vilket är mer än dubbelt så många som 2020. Det är framför allt unga människor som får skabb, och studenter verkar vara särskilt utsatta för utbrott".