Enligt en rapport från ECO förväntar sig nästan 70 % av de portugisiska yrkesverksamma (68 %) att få en löneökning 2023, och 64 % förväntar sig till och med att denna ökning kommer att vara högre än inflationen. Om deras förväntningar inte uppfylls erkänner 23 % av de tillfrågade att de kommer att söka ett nytt jobb, visar en undersökning från Robert Walters.

"Förutom att erbjuda utmanande projekt är en företagskultur som överensstämmer med personliga värderingar och som erbjuder tydlig karriärutveckling samt ett lönepaket med förmåner och bonusar fortfarande avgörande. Cheferna måste vara uppmärksamma på kandidaternas förväntningar för att skapa ett framgångsrikt erbjudande", kommenterar François-Pierre Puech, direktör för Robert Walters Portugal, som citeras i ett uttalande.

Med den galopperande inflationen förväntar sig de flesta yrkesverksamma att få löneökningar som åtminstone hjälper dem att inte förlora köpkraft under nästa år. Dessutom är portugiserna nu mer öppna för andra jobbmöjligheter som erbjuder högre löner och ett mer attraktivt förmånspaket.

Den undersökning som personalkonsultföretaget genomförde omfattade mer än tusen yrkesverksamma i Europa, varav cirka 380 i Portugal.