Enligt NM började händelsen när passageraren hade en oenighet med hamn- och flygplatspersonalen vid gaten på grund av en situation i samband med hans flygning.

Enligt PSP:s kommando i Lissabon "väckte hans beteende och bryska gester anstöt hos alla närvarande", och mannen kallade myndigheterna för "lögnare" och använde sig av upprepade ord. uttryck som återkommande.

Trots uppmaningar om att dämpa sitt språk fortsatte han, så den misstänkte "blev verbalt varnas och gjorde sedan aktivt motstånd mot att få handbojor".