AML, som är transportmyndighet, avslöjar att den har fattat beslut om att behålla 2022-värdena för tillfälliga Carris. Metropolitana för att bland annat främja användningen av kollektivtrafik i hela regionen.

Detta beslut fattas "även med hänsyn till att den taxa för uppdatering av taxan som tillåts av myndigheten för rörlighet och transport för tillfälliga transportbiljetter (biljetter) år 2023 är 6,11 procent och att samma taxa med stor sannolikhet kommer att tillämpas i större delen av landet", betonar AML.

Priserna på tillfälliga biljetter beror på områdena Resor av resenären och "Navegante"-korten varierar mellan 30 euro för resor inom samma kommun och 40 euro för resor mellan kommuner, enligt den taxa som finns tillgänglig på https: //www.carrismetropolitana.pt/tarifarios/.

Carris Metropolitana förvaltar de kommunala näten i 15 av de 18 kommunerna (eftersom allt förblir som det är i kommunerna Barreiro, Cascais och Lissabon) och hela den interkommunala verksamheten i de 18 storstadskommunerna.