Eftersom minimibeloppet av arbetslöshetsunderstödet är 1,15 IAS, kommer uppdateringen av indexet, som för närvarande är 509,68 euro, att öka i januari till 552,49 euro. Maximibeloppet, som är fastställt till 2,5 IAS, kommer att öka från nuvarande 1 108 euro till 1 201,08 euro.

Justeringarna, oavsett om det gäller uppdatering av IAS eller pensioner, baseras på inflationsuppgifter från det nationella statistikinstitutet(INE) som visar att den genomsnittliga inflationen under de senaste 12 månaderna, utan bostäder (som vanligtvis tjänar som riktmärke för uppdatering av IAS och pensioner) var 7,46 % i november, vilket är en ökning från 6,83 % föregående månad.