På två av dessa sjukhus - Lusíadas och Luz - föddes fler barn under denna period än på Maternidade Alfredo da Costa (MAC) och till och med fler än på Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN), som under de senaste åren har positionerat sig som det största förlossningsblocket i landet, enligt en rapport från Público.

Totalt i Lissabonregionen skedde i år 20 837 förlossningar på SNS-sjukhusen, medan de tre största privata sjukhusen ensamma genomförde 8 020 förlossningar.

Enligt uppgifter som sjukhusen har lämnat till Público överskred Lusíadas Lisboa gränsen på 3 000 förlossningar i slutet av oktober - de hade 3 014, medan o da Luz hade 2 747 förlossningar fram till oktober. På CUF Descobertas registrerades 2 269 leveranser.

Maternidade Alfredo da Costa hade för sin del 2 609 förlossningar under samma period och bland allmänheten var det bara tre som översteg två tusen förlossningar: Santa Maria (2 195), Amadora-Sintra (2 167) och Garcia de Orta (2 036).