I ett uttalande framhåller GNR att syftet medRoadPol - alkohol och droger" är "att främja säkrare beteende förare och minska antalet allvarliga trafikolyckor på hela det nationella fastlandet".

I den senaste 'RoadPol - Alkohol och droger', som genomfördes mellan den 4 och 10 maj, kontrollerades 35 249 fordon och 33 310 förare testades för alkohol och psykotropa substanser.