Förslaget lades fram av PSD-rådet i Almadas kommunfullmäktige, Nuno Matias, som påpekar att invånarna i Almada och på Setúbalhalvön beskattas för att resa till landets huvudstad.

För kommunens ordförande, socialisten Inês de Medeiros, finns det ett tydligt problem med konstitutionell rättssäkerhet när det gäller tillträde och fri rörlighet.

Kommunalrådet försvarade att det inte finns något rimligt alternativ eller som anses rimligt för invånarna att resa till landets huvudstad eftersom det enda sättet att göra det utan att betala en avgift skulle vara genom Vila Franca de Xira.

"Vi lägger fram en rekommendation om att skapa åtgärder för positiv diskriminering i fråga om vägtullar på bron 25 de Abril", sade hon och tillade att i rekommendationen som ska skickas till infrastrukturministern, premiärministern och ordföranden för republikens församling uppmanas regeringen att analysera en lösning tillsammans med Almada kommun och andra kommuner på den södra stranden.

Som ett resultat av denna analys, tillade hon, pekar rekommendationen på en omförhandling av koncessionsavtalet med Lusoponte för att inkludera åtgärder för positiv diskriminering.

"Detta är ett problem som strider mot principen om att användaren betalar i Almada och i andra kommuner på Setúbalhalvön som inte har något alternativ. Vi kan simma över men det är inte rationellt", sade Nuno Matias.