"När det regnar så mycket är det omöjligt att hitta lösningar, för oavsett hur flödet ser ut kan det inte hantera situationer med så mycket vatten", säger Rogério Bacalhau (PSD) till Lusa.

Enligt borgmästaren är det kraftiga regnet, som orsakat översvämningar med materiella skador, "en specifik situation som man inte kan göra mycket åt, förutom att minimera skadorna och hjälpa människor".

"Jag beklagar det som hände, jag förstår människor, deras oro, att de är desperata inför dessa händelser, men det finns inga större åtgärder att vidta från kommunens sida eftersom vattenflödet var omedelbart så fort regnet upphörde", sade han.

Rogério Bacalhau underströk att systemet för avledning av regnvatten i Faro stad "inte är otillräckligt, för så snart det minskade i nederbörd försvann vattnet, vilket visar att det fungerar som det ska".

"Om vi hade haft ett annat system skulle vi förmodligen fortfarande ha översvämningar, med tanke på det intensiva regnet under en kort tidsperiod", konstaterade han.

Borgmästaren sade också att "översvämningarna inte heller berodde på bristande rengöring av rännorna, eftersom de kommunala myndigheterna under söndagen rengjorde dem i de områden som ansågs vara mest problematiska".

Enligt tjänstemannen har det kraftiga regn som drabbat länet, med större förekomst i stadens centrum, "inte påverkat bostäder som skulle kräva flyttning av människor".


Relaterad artikel:Bild från CNN Portugal