När EDP:s vd talade till journalister under ett besök vid en flytande solcellspark i Singapore sade han att prisutvecklingen i Portugal, inklusive en genomsnittlig ökning på cirka 3 % i det totala värdet av elräkningen för hushållskunder hos EDP Comercial från och med januari, "är något helt stabilt med tanke på det befintliga ramverket".

"Till exempel här i Singapore berättade de för mig att energipriserna stigit med 300 procent, och vi ser att gaspriserna stiger och multipliceras med tio gånger", tillade han.

"Därför har vi alltid strävat efter att ha bästa möjliga priser och jag tror att Portugal, med tanke på de ramar som vi upplever med energikrisen, har varit ett bra exempel, ett exempel, trots allt, på stor stabilitet i energipriserna för inhemska kunder".

Stilwell de Andrade förklarade att denna stabilitet också beror på elmarknadens struktur i Portugal.

"Vi har en mycket stor penetration av förnybara energikällor, detta är ett sätt att garantera prisstabilitet eftersom priserna på förnybara energikällor i princip är oberoende av priserna på fossila bränslen, det vill säga priset på gas, olja och kol kan gå upp och ner, medan priserna på förnybara energikällor har legat fast, vilket i slutändan isolerar oss från den stora, mycket expressiva tillväxt som vi har sett för fossila bränslen", underströk han.


Relaterade artiklar: