"Jag beslutar att bevilja en ledig dag den 26 december 2022 och den 2 januari 2023 för anställda vid den regionala offentliga förvaltningen på Azorerna", står det i publikationen.

År 2021 och 2020 gav Azorernas regering extra ledighet till arbetstagare inom den regionala offentliga förvaltningen den 24 och 31 december.