Avelscentret skickar krokodilerna 1 931 km bort till ett center i Gujarat. Tjänstemännen säger att krokodilerna kommer att resa till Jamnagar i trälådor i ett temperaturkontrollerat fordon. Enligt BBC kommer krokodilerna i fångenskap att matas en gång i veckan och därför kommer de att matas före resan.