I Europeiska centralbankens (ECB) undersökning av konsumenternas förväntningar för oktober förväntar sig de tillfrågade en ökning av bostadspriserna med 3 % under de kommande 12 månaderna, vilket är lägre än de 3,4 % som förutsågs i september.

Undersökningen visar att medborgarna förväntar sig en ökning av värdet på sin fastighet med 3 % under de kommande 12 månaderna. Det vill säga, man är mindre optimistisk och räknar med en avmattning på fastighetsmarknaden sedan konsumenterna pekade på en ökning av bostadspriserna med 3,4 % i september.

Européerna förväntar sig också att bolåneräntorna kommer att fortsätta att stiga. De pekar på en ränta på 4,7 % år 2023, vilket motsvarar en ökning med 1,4 procentenheter jämfört med början av 2022, enligt undersökningen.

"Både konsumenternas uppfattning om tillgången till krediter under de senaste 12 månaderna och förväntningarna på tillgången till krediter under de kommande 12 månaderna har minskat betydligt", säger ECB. Trots detta ökade andelen konsumenter som uppger att de har ansökt om kredit under de senaste tre månaderna till 13,9 % i oktober från 12,2 % i juli.

I september pekade ECB på en nedgång på upp till 9 % i huspriserna under de kommande två åren, som en följd av de höjda räntorna på hypotekslån. Detta beror på att "fastighetsmarknadens dynamik är mycket känslig för bolåneräntorna", förklarade de ekonomer som undertecknade artikeln som publicerades i den senaste "Economic Bulletin" från den europeiska tillsynsmyndigheten.


Relaterade artiklar: