Portugals BNP ökade med 4,9 % under tredje kvartalet, på årsbasis. En tillväxttakt som endast överträffades av Irland (10,6 %), Kroatien (5,5 %), Cypern (5,4 %) och Malta (5,2 %), enligt uppgifter från Eurostat. Euroområdets ekonomi växte med 2,3 % och EU:s ekonomi med 2,5 %.

I kedjevariationen noterade Portugal en tillväxt på 0,4 %, vilket är högre än de 0,1 % som noterades under det andra kvartalet och i linje med den tillväxt som noterades i de 27 medlemsstaterna som helhet, med den skillnaden att ekonomin i EU:s fall bromsade in, från 0,7 % till 0,4 %. I euroområdet som helhet gav det tredje kvartalet en tillväxt på 0,3 %, vilket är mindre än de 0,8 % som registrerades under de föregående tre månaderna.

Ekonomin i euroländerna och EU som helhet gynnades av att investeringarna ökade med 3,6 % respektive 3,2 %. Mellan april och juni hade dessa siffror bara varit 0,9 % respektive 1,1 %. Hushållens konsumtion bidrog också positivt och ökade med 0,9 % i euroområdet och 0,7 % i EU, om än i något långsammare takt än under föregående kvartal.