Bara under det senaste decenniet har antalet hyresbostäder i Portugal ökat med 16 %, enligt uppgifter från folkräkningen 2021. Men denna ökning av efterfrågan på ett strukturellt knappt utbud har fått balansen att tippa över, vilket har skapat en uppåtgående bana för bostadshyror månad efter månad.

I slutet av november kostade det 12,5 euro per kvadratmeter (euro/m2) att hyra ett hus i Portugal i medianvärde, vilket är 2,9 % högre än i oktober, enligt idealista prisindex. I förhållande till kvartals- och årsvariationen var ökningen 7,9 % respektive 16,3 %.

I november steg bostadshyrorna med 13,1 % i Aveiro, 7,5 % i Santarém och 7,4 % i Porto. Hyreshus blev också dyrare i Lissabon (3,4 %), Braga (3,1 %), Leiria (2,4 %) och Setúbal (0,8 %).

Men det fanns också distriktshuvudstäder där bostadshyrorna minskade, vilket var fallet i Viana do Castelo (-4,7 %), Funchal (-3,8 %) och Faro (-2,0 %). I Coimbra var priset på hyreshus stabilt mellan oktober och november.

Lissabon fortsätter att vara huvudstad i det distrikt där det är dyrast att hyra ett hus: 17,3 euro/m2. Porto (13,4 euro/m2) och Funchal (10,9 euro/m2) ligger på andra respektive tredje plats. Aveiro (10,6 euro/m2), Setúbal (9,5 euro/m2), Faro (9,3 euro/m2), Coimbra (8,2 euro/m2) och Viana do Castelo (8,0 euro/m2).

De billigaste städerna att hyra hus i är Santarém (6,5 euro/m2), Leiria (6,7 euro/m2) och Braga (7,5 euro/m2).


Relaterade artiklar: