Rösterna emot kom från följande parlamentsgrupper Chega och PCP och majoriteten av den socialdemokratiska bänken.

PS-bänken hade sex röster emot, från ledamöterna Joaquim Barreto, Pedro Cegonho, Sobrinho Teixeira, Romualda Fernandes, Cristina Sousa och Maria João Castro. Socialisten José Carlos Alexandrino avstod också från att rösta.

På PSD:s bänk röstade ledamöterna Catarina Rocha Ferreira, Hugo Carvalho, Isabel Meireles, André Coelho Lima, Sofia Matos och Adão Silva för. Tre socialdemokrater avstod från att rösta: Lina Lopes, Jorge Salgueiro Mendes och Ofélia Ramos.

Totalt var 210 ledamöter närvarande i plenum. Enligt uppgifter från parlamentets tjänst i hemicentrumet röstade 122 ledamöter för, 84 emot och fyra ledamöter avstod från att rösta.

Dekretet håller nu på att färdigställas och måste fortfarande behandlas av republikens president Marcelo Rebelo de Sousa, som kan anta det, lägga in sitt veto eller be författningsdomstolen om en förebyggande granskning av texten.

I slutet av omröstningen hördes applåder från de ledamöter som röstade för.

I texten fastställs att "icke straffbar medicinsk dödshjälp" sker "genom beslut av den person vars vilja är aktuell och upprepad, seriös, fri och tydlig, i en situation med stort lidande, med en slutgiltig skada av yttersta allvarlighetsgrad eller med en allvarlig och obotlig sjukdom, när den praktiseras eller får hjälp av hälso- och sjukvårdspersonal".

Den här gången, jämfört med det senaste dekretet, har deputerade släppt kravet på "dödlig sjukdom".

I texten finns en artikel med definitioner av flera begrepp, bland annat "lidande av stor intensitet", som definieras som "fysiskt, psykiskt och andligt lidande till följd av en allvarlig och obotlig sjukdom eller av en definitiv skada av yttersta allvarlighetsgrad, med stor intensitet, ihållande, kontinuerligt eller permanent och som anses outhärdligt av personen själv".

En "allvarlig och obotlig sjukdom" definieras som "en livshotande sjukdom i ett avancerat och progressivt skede, obotlig och oåterkallelig, som orsakar svårt lidande".

I ersättningstexten fastställs också en minimiperiod på två månader från det att förfarandet inleds för att genomföra det, och det är också obligatoriskt att tillhandahålla psykologiskt stöd.