"Vi kan säga att vi måste förbättra [kampen mot korruptionen], och det är vad vi alla gör med den här mekanismen för korruptionsbekämpning, som har stärkta befogenheter", sade hon.

Justitieministern framhöll vikten av inrättandet av MENAC och även den roll som rådet för förebyggande av korruption(CPC) spelar.

"Det bör noteras att CPC, som har utvecklat arbetet under dessa 14 år, har varit helt grundläggande för att öka medvetenheten och utfärda rekommendationer, men MENAC som nu inrättas är en mekanism med mer förstärkta befogenheter", sade hon.

För justitieministern måste korruptionen också bekämpas av samhället, som "påverkas som helhet" dagligen.

"Fenomenet korruption påverkar samhället i sin helhet, det påverkar fördelningen av rikedomar, det påverkar den sociala sammanhållningen, det påverkar förtroendet för institutionerna, det påverkar demokratin i sin helhet och därför måste vi alla bekämpa detta fenomen", sade hon.