Förra månaden ökade investeringarna genom programmet för uppehållstillstånd för investeringar (ARI), som fyllde tio år i oktober, uppgick till 65,6 miljoner euro, en ökning med 40 % jämfört med de 46,6 miljoner euro som registrerades i november 2021.

Jämfört med de 44,3 miljoner euro som samlades in i oktober ökade investeringarna med 48 %.

Under årets första elva månader uppgår investeringarna genom gyllene visum till mer än 575 miljoner euro, vilket är en ökning med 37 % jämfört med samma period 2021, baserat på de räkenskaper som Lusa har gjort på grundval av uppgifter från utrikesförvaltningen och gränsförvaltningen (SEF).

I november beviljades 121 gyllene visum, varav 95 för förvärv av fastigheter (36 för stadsrenovering) och 26 för överföring av kapital.

Kumulativt sett utfärdades 1 130 guldvisum i år fram till november (94 i januari, 94 i februari, 73 i mars, 121 i april, 112 i maj, 155 i juni, 80 i juli, 77 i augusti, 120 i september, 83 i oktober och 121 i november).

Investeringar i köp av fastigheter uppgick till 54,6 miljoner euro i november, varav 12,3 miljoner euro för renovering av städer. Kapitalöverföringarna uppgick till 11 miljoner euro.

Sett till land beviljades 18 guldvisum till USA förra månaden, följt av Storbritannien (14), Kina (13), Brasilien (10) och Sydafrika (10).

Under den aktuella månaden beviljades 138 uppehållstillstånd till återförenade familjemedlemmar, vilket på årsbasis motsvarar 1 341 uppehållstillstånd.

ARI-programmet firade sitt tioårsjubileum i oktober förra året (det startade 2012) och dess kontinuitet utvärderas för närvarande.