Den telebaserade resekoden lanserades den 13 februari 2020. Som en del av Kinas förebyggande och kontrollåtgärder för COVID-19 har koden använts för att kontrollera resehistoriken för personer i landet. Användarna kunde få tillgång till den via WeChat eller Alipay.