Brittiska invånare i Portugal kan nu få sina nya uppehållskort efter Brexit, och även om det till en början fanns problem med att boka tid, har många nu svårt att få fram betalningsinformation som man måste göra innan man får det fysiska kortet.

För att hjälpa till att reda ut detta har vi sammanställt en hjälpsam guide för att slutföra processen.

Steg för steg-guide

När du har haft ditt möte med SEF(se här för detaljer om processen) ombeds du sedan att logga in på SEF Brexit-portalen igen för att kunna betala för kortet som sedan skickas till den adress som du uppgav till SEF vid ditt möte.

När du väl är inne på webbplatsen klickar du på den gula rutan "Apply Now" (ansök nu).

Klicka sedan på rutan "Autentisering", du kommer då att bli ombedd att ange dina inloggningsuppgifter för den e-postadress som är kopplad till processen och det lösenord som du har skapat för detta. Om du inte kommer ihåg ditt lösenord kan du välja att återställa det och ett nytt lösenord kommer att skickas till ditt e-postkonto.

När du väl är inne på ditt konto, högst upp på sidan, visas en rad gula knappar. För att generera betalningsuppgifterna måste du klicka på €-tecknet. Därefter klickar du på ditt namn (i blått), scrollar ner och klickar sedan på det datum som är markerat i blått, scrollar sedan ner ytterligare där du läser mer information om din process och det kommer att finnas en gul ruta med en skrivarikon bredvid betalningsdokumentets nummer - klicka på denna.

När du scrollar ner ytterligare ytterligare kommer du att få se ett pdf-dokument - detta är vad du behöver för att kunna göra betalningen för det nya kortet (15 euro för ett 5-årigt kort och 18 euro för ett 10-årigt kort). Du kan välja att spara dokumentet eller skriva ut det om du vill ha det som referens.

Dokumentet ger dig en referens för betalningen och det belopp som behövs för att betala. Observera att SEF rekommenderar att när du har skapat detta dokument kan du behöva vänta upp till 48 timmar för att referenserna ska kunna fungera - I mitt fall försökte jag betala omedelbart och referensen avvisades av min bank, när jag loggade in en arbetsdag senare kunde jag då göra betalningen.

Det enklaste sättet att göra betalningen är att använda internetbanken, men du kan också göra det på en multibanco-automat eller i din egen bank.

För att betala online eller på multibanco måste du välja följande alternativ:

  • -Pagamentos e outos serviços
  • -Estado e Sector Público
  • -Pagamentos au Estado


Ange sedan det referensnummer som du fick på pdf-dokumentet och det belopp du vill betala.

Jag fick veta att jag kunde förvänta mig att mitt kort skulle levereras efter två veckor, men att det kunde bli en längre försening på grund av den stora efterfrågan, mitt kort kom dock inom 10 arbetsdagar.