"GreenH2Atlantic-projektet, som utvecklar en enhet för produktion av grön vätgas i Sines, har fått statusen PIN (Potential National Interest)", står det i det uttalande som skickats till Lusa.

Den statusen tilldelas av AICEP, "som ett erkännande av den strategiska betydelse som projektet har för Portugal", där man i beslutet väger in faktorer som strategisk investering och attraktion av investerare och internationella partner, skapande av arbetstillfällen, stimulans av den lokala och nationella ekonomin och engagemanget för innovation och energiomställning från förnybara källor.

"För tilldelningen av denna status var alla tillfrågade enheter positiva: Portugals miljöbyrå, generaldirektoratet för energi och geologi, institutet för naturskydd, Turismo de Portugal och Sines stadsfullmäktige", förtydligar samma not.

GreenH2Atlantic främjas av EDP, Galp, ENGIE, Bondalti, Martifer, Vestas Wind Systems A/S och har deltagande av McPhy och Efacec, ISQ, INESC-TEC, DLR och CEA samt av den offentlig-privata kombinationen av företag Axelera.

Målet är att anpassa och återanvända infrastrukturen i det koleldade kraftverket i Sines, som upphörde med sin verksamhet i januari 2021, till ett "grönt" centrum för vätgasproduktion.

Projektet syftar till att skapa 1 147 direkta arbetstillfällen och 2 744 indirekta arbetstillfällen längs hela värdekedjan för vätgas, med en förväntad investering på mer än 150 miljoner euro, varav 30 miljoner kommer från medel som tilldelats av Europeiska kommissionen (Horisont 2020-programmet).