I INSA:s veckorapport om utvecklingen av covid-19 visar att den genomsnittliga Rt, som uppskattar antalet sekundära infektionsfall som beror på att en person bär på viruset, ökade från 0,88 till 0,89 på nationell nivå.

Azorerna är den enda region i landet som har ett överförbarhetsindex över tröskelvärdet 1,00 (1,36), enligt uppgifter från Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge för perioden mellan den 5 och 9 december.

Enligt rapporten har norr ett Rt på 0,89, centrum på 0,97, Lissabon och Tagusdalen på 0,86, Alentejo på 0,94 och Madeira på 0,91.