Enligt domstolsbeslutet ska João Carreira, 19 år gammal, avtjäna fängelsestraffet i ett fängelse för oskyldiga personer.

Trots att domen är kortare än fem års fängelse och att det därför är möjligt att tillämpa en villkorlig dom, förstod domstolen att "varken samhället är berett att ta emot den tilltalade igen" eller att João Carreira "är beredd att återgå till ett liv utanför" fängelset, så den tilltalades farlighet ledde till att domarkollektivet inte beslutade att suspendera domen.

I domen ansåg domarkollektivet, med Nuno Costa som ordförande, att kraven för de terroristbrott som den tilltalade anklagades för av det offentliga ministeriet (MP) inte hade uppfyllts, inte heller brottet utbildning för terrorism som åklagaren hade begärt under slutpläderingarna.

På så sätt friades den tilltalade från de två terroristbrott som han anklagades för av MP.

I slutet av sammanträdet var Jorge Pracana, den tilltalades försvarsadvokat, nöjd med domstolens dom, som uteslöt terroristbrott, vilket var den allvarligaste anklagelsen från åklagarmyndigheten, och uttryckte sin oro över "tillståndet för psykisk hälsa i Portugal", både på "offentliga sjukhus" och i "fängelseanläggningar" där João Carreira nu kommer att avtjäna sitt straff.

"I februari sade han att detta fall skulle skriva historia och att det här fallet verkligen inte var terrorism. Rättvisan har gjort sitt och beslutet är ett beslut som vi helt och hållet stöder", betonade han.