Enligt en rapport från ECO var den genomsnittliga årslönen för heltidsanställda i Europeiska unionen förra året 33 500 euro brutto. Situationen är dock inte densamma i Portugal, där den genomsnittliga inkomsten ligger under 22 000 euro.

Uppgifter från Eurostat visar att 52 000 euro skiljer årslönen i Portugal från årslönen i Luxemburg (det land som ligger i topp när det gäller löner). Portugal ligger också bara 10 000 euro från genomsnittslönen i Bulgarien, som ligger längst ner på listan.

Luxemburg, Danmark och Irland är de länder som ligger på första, andra och tredje plats i rankingen med de högsta genomsnittslönerna. I dessa länder är genomsnittslönen 72 200 euro, 63 300 euro och 50 300 euro brutto per år.

Portugal hamnar på 17:e plats i rankingen av totalt 26 medlemsstater och överträffas av länder som Slovenien, Cypern, Litauen och Estland.

De länder som har de lägsta lönerna i Europa är Lettland, Tjeckien, Kroatien, Slovakien, Grekland, Polen, Rumänien, Ungern och Bulgarien. De tre sistnämnda länderna har de lägsta värdena i Eurostats indikator, med 13 000 euro, 12 600 euro och 10 300 euro brutto per år.