"Azorernas strategi för rymden syftar till att sammanfatta detta ekosystem som vi vill skapa på rymdområdet. Uppskjutningen av suborbitala satelliter är en av dessa delar", sade ordförandeskapets undersekreterare vid presentationen av slutsatserna från regeringsrådet (PSD/CDS-PP/PPM).

Faria e Castro talade till journalister i Vila do Porto, Santa Maria, där den regionala verkställande makten genomför ett officiellt besök.

Tjänstemannen berättade i detalj att ett av de "nästa stegen" i rymdpolitiken är lanseringen av suborbitala flygningar, som regeringen har för avsikt att genomföra från och med oktober 2023.

Suborbitalflygningar är rymdflygningar som når rymden men korsar atmosfären utan att göra en fullständig omloppsbana runt planeten.

Den regionala understatssekreteraren konstaterade att verksamheten bör tas över av privata operatörer.

Som han sa måste regionregeringen "skapa förutsättningar för att operatörerna ska känna sig vederbörligen lockade" att investera på Azorerna.

"Regeringens mål är att skapa förutsättningarna. Majoriteten och det allmänna av de åtgärder som ska utvecklas kommer att utvecklas av privata företag. Detta har ett mycket viktigt ekonomiskt sammanhang och det är inte upp till regeringen att genomföra det", betonade han.

Faria e Castro framhöll att Azorernas rymdstrategi ger "prioritet" åt ön Santa Maria, den östligaste i skärgården.

"Ön Santa Maria prioriteras geografiskt för Azorernas rymdstrategi, men det är inte bara ön Santa Maria som bör bidra till strategin. Alla nio öarna har på ett eller annat sätt möjlighet att bli ett viktigt bidrag till denna strategi", påpekade han.

På söndagen sade samordnaren för Azorernas uppdragsstruktur för rymden (EMA-Espaço) att Santa Maria Space Technological Center, som ska ta emot landningen av "Space Rider", kommer att starta under första halvåret 2023.

Paulo Quental tillade att centret kommer att installeras på området för kartingbanan i Vila do Porto, med "nödvändigheter som undersöks" för att rymdfärjan "Space Rider", som är en rymdfärja från Europeiska rymdorganisationen (ESA), ska kunna landa.