Enligt euronews kastas varje dag 3 000 euro i fontänen och pengarna doneras sedan till Roms katolska välgörenhetsorganisation Caritas. Pengarna har visat sig vara en enormt stor ökning för välgörenhetsorganisationen och utgör nu 15 procent av dess årliga budget.