Enligt The Guardian, som citerar domstolens beslut, kan emigranter som åkte till Storbritannien efter Brexit inte hindras från att stanna kvar i landet även om de inte har ansökt om ett nytt uppehållstillstånd, eftersom avskaffandet av uppehållsrätten endast kan ske under mycket speciella omständigheter.

Enligt domaren i Storbritanniens högsta domstol är det som föreskrivs i det avtal som reglerar Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen en "felaktig lag", eftersom det "avser att upphäva rätten till permanent uppehållstillstånd", som endast kan förloras under mycket speciella omständigheter.

Enligt de regler som fortfarande är i kraft, sedan det officiella utträdet ur Europeiska unionen, fick emigranter från europeiska länder som bosatte sig i landet för mindre än fem år sedan status som förinvånare, och om de sedan dess inte har lämnat in en ny ansökan om uppehållstillstånd och uppdaterat sin situation till status som förinvånare, förlorar de automatiskt rätten att bosätta sig, arbeta, hyra ett hus eller få tillgång till offentliga tjänster, nämligen hälsovård, understryker tidningen British.

Den brittiska regeringen har redan reagerat genom att säga att den inte håller med om tolkningen av lagen och att den kommer att överklaga beslutet.