Tributary Authority(AT) har uppmärksammat befolkningen på ett e-postmeddelande som för närvarande cirkulerar om skatter, på uppdrag av skattemyndigheten, som arbetar med bedrägerier. AT:s rekommendation är att inte öppna mejlet utan i stället radera det.

"Om du har fått detta e-postmeddelande, som påstås komma från AT och som ber dig att reglera betalningen av dina skatter, ska du radera det och inte öppna någon länk. Detta är ett bedrägligt e-postmeddelande".