Initiativet finns redan i 14 av 43 polisstyrkor och har visat sig minska återfallsfrekvensen när personer som för första gången grips med narkotika av klass A och B bjuds in till program för att avleda droger i stället för att åtalas.