30 gånger 30-löftet har hyllats som en "milstolpe för naturen" och som en motsvarighet till Parisavtalet om klimatförändringar från 2015 för den biologiska mångfalden.